ru ua

В Україні оголосили конкурс на кандидата в судді ЄСПЛ

В Україні оголосили конкурс на кандидата в судді ЄСПЛ Фото: ЄСПЛ (osce.usmission.gov)

Президент Володимир Зеленський сьогодні підписав указ про проведення конкурсу на кандидата в судді Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Глава держави також створив спеціальну конкурсну комісію.

Зеленський доручив конкурсній комісії у двотижневий строк розмістити оголошення про проведення конкурсу та забезпечити його проведення. Комісія буде сформована з фахівців у галузі міжнародного права.

Міністерство закордонних справ, згідно з указом президента, має забезпечити тестування учасників конкурсу щодо визначення рівня володіння ними офіційними мовами Ради Європи.

Конкурс передбачатиме тестування для визначення рівня володіння офіційними мовами Ради Європи, проведення співбесіди та відбір кандидатів. За результатами співбесіди та тестування конкурсна комісія шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів визначить трьох кандидатів для обрання суддею ЄСПЛ.

Хто може стати учасником конкурсу

Кандидатом для обрання суддею ЄСПЛ може бути громадянин України з високими моральними якостями, який має вищу юридичну освіту не нижче ступеня магістра або прирівняну до неї вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста.

Кандидат повинен мати досвід роботи у сфері права та/або стаж наукової чи науково-педагогічної діяльності у цій сфері або в галузі захисту прав людини і основоположних свобод не менше 10 років.

Необхідно ґрунтовно знати положення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, протоколи до неї та практику ЄСПЛ, а також вільно володіти однією з офіційних мов Ради Європи (англійською або французькою).

Хто не може стати кандидатом

Кандидатом в судді ЄСПЛ не може бути особа, яка на момент подання документів для участі в конкурсі:

  • досягла 65 років;
  • визнана судом недієздатною;
  • має хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов'язків судді;
  • має непогашену судимість або піддавалася протягом останнього року адміністративному стягненню за пов'язане з корупцією правопорушення.